Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?

Soms bestaat een deel van de extra hulp van je kind uit jeugdhulp. Scholen en gemeenten werken dan samen door te zorgen voor arrangementen en maatwerk. Samenwerkingsverbanden maken daarover eens in de vier jaar afspraken met alle gemeenten in hun regio. Je kunt als ouder bij jouw gemeente ook zelf vragen om jeugdhulp. Als jouw kind jeugdhulp nodig heeft om goed passend onderwijs te krijgen, dan staat hierover informatie in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarin staat wat voor zorg of hulp je kind nodig heeft en hoe dat geregeld wordt. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief?’.

Spelen er andere vragen bij je kind, bijvoorbeeld in de opvoeding of in het gedrag? Dan neemt de school – vaak de jeugdconsulent – contact op met jeugdhulp of het sociaal wijkteam. Dat gebeurt in overleg met jou. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Het samenwerkingsverband maakt daarom afspraken hierover met de verschillende gemeenten.

De telefoonnummers van de gemeenten zijn:

Gemeente Nijmegen    
Buurtteams
024-2203000

Gemeente land van Cuijk
CJG
0485-853333

Gemeente Berg en Dal
Sociaal team
024-7516520

Gemeente Heumen
Jeugdhulp
024-3588300

Gemeente Beuningen
Sociaal team
14 024

Gemeente Druten
Sociaal wijkteam
088-4327432

Gemeente West Maas en Waal
Vraagwijzer
0487-790790

Gemeente Wijchen
Sociaal Wijkteam
088-4327432