Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor speciaal (basis) onderwijs?

Soms is het heel duidelijk dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, die een reguliere basisschool in jouw regio niet kan bieden. Dan kan je je kind direct aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Dit gaat op dezelfde manier als op regulier onderwijs. Zie de vraag ‘Hoe meld ik mijn kind aan bij een school?’. Als je kind al op een reguliere school zit, kan je je kind ook aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Ga dan eerst in gesprek met de school waarop je kind nu zit om te kijken of zij (nog meer of andere) extra hulp en ondersteuning kunnen bieden. Is er sprake geweest van basisondersteuning en moet er extra ondersteuning komen dan moet de school een ontwikkelingsperspectief opstellen. Dit is ook nodig als school vindt dat je kind beter naar speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs kan. Meer hierover lees je bij de vraag: ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?’ 

De school heeft zorgplicht vanaf het moment van aanmelden en zorgt voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Uitleg over een toelaatbaarheidsverklaring vind je bij de vraag ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring’. Na aanmelding onderzoekt de school of zij jouw kind de ondersteuning kan bieden en of zij jouw kind toelaat. Lees meer bij de vragen ‘Wat is zorgplicht?’, ‘Wat is speciaal onderwijs?’ en ‘Wat is speciaal basisonderwijs (sbo)?’.

Binnen onze regio hebben de schoolbesturen en het samenwerkingsverband afgesproken dat we het belangrijk vinden dat kinderen zo veel mogelijk thuisnabij onderwijs krijgen. Voor jonge kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, kijkt vanuit het samenwerkingsverband Stromenland een Jonge Kind specialist mee om samen met ouders en andere betrokkenen te zoeken naar de best passende onderwijsplek. De Jonge Kind specialist weet welke ondersteuning vanuit welke school geboden wordt en welke extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband kan worden ingezet. Hiermee zorgen we er samen voor dat jouw kind zich aanmeld bij een school die het best passend is. Dit kan regulier onderwijs zijn (eventueel met extra ondersteuning), speciaal basis onderwijs of speciaal onderwijs.