De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Het voortgezet (speciaal) onderwijs bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo), of een uitstroom richting arbeid.

De scholen in onze regio zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband: SWV Stromenland (basisonderwijs) en SWV VO-VSO Nijmegen e.o. (voortgezet onderwijs). De samenwerkingsverbanden hebben de verantwoordelijkheid om passend onderwijs voor elk kind te realiseren. Binnen het samenwerkingsverband maken de scholen daar afspraken over. Ze spreken ook af hoe gegevens zo goed mogelijk overgedragen worden.

De links hieronder geven je meer informatie over de overgang van basisschool naar middelbare school.

Voor plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Heb je vragen?

Dan kun je hiervoor altijd terecht bij de school waar je kunt op zit. Kom je er niet uit? Dan kun je ook contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt.